E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Teknologi

Teknologin som företaget använder kommer från företaget BCC. Tack vare deras odlingskassetter kan vi garantera en bättre plantkvalitet, framförallt genom bättre utvecklade rotsystem.

Den odlingsteknologi som Forestplanter OÜ använder för odling av täckrotsplantor, där krukorna i odlingskassetterna är försedda med luftslitsar, ger plantan de bästa miljöförhållandena för tillväxt. Fördelen med odlingsteknologin som tillåter luftbeskärning, jämfört med odling i vanliga krukor utan slitsar, ligger i rotsystemets balanserade utveckling som ger ett starkt och vitalt träd.

Plantans rotsystem i en kruka utan slitsar. Rötterna styrs endast neråt och börjar ofta snurra som ger ett spiralformat rotsystem.
Samma planta efter plantering. Eftersom plantans rotsystem utvecklas endast i riktning nedåt, spiralformat, etablerar plantan sig svagt.
Rotsystemet för en skogsplanta som har odlats i en kruka med luftslitsar. Rötternas luftbeskärning låter plantan att utveckla ett tätt och välförgrenat rotsystem i riktning både nedåt och mot sidorna.
Samma planta efter plantering. Tack vare det jämnt förgrenade rotsystemet växer plantan till ett vitalt träd med välutvecklat rotsystem.