E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Förhandsbeställning

21 Feb 2013

Förhandsbeställning

Plantförsäljning med förhandsbeställning (beställning på hösten för plantor som ska planteras på våren) Plantor för kommande vår beställs under perioden 1 oktober till 1 mars. Beställningen ligger till grund för tecknande av avtal om köp och försäljning av skogsplantor.

Comments are closed.