E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Detaljförsäljning

21 Feb 2013

Detaljförsäljning

Plantornas detaljförsäljning börjar normalt 2 veckor efter att tjälen släpper, beroende på vårväder (oftast runt 1 maj). Eftersom täckrotsplantor kan planteras under hela vegetationsperioden pågår detaljförsäljning ända till 15 oktober. Upp till 1000 plantor kan levereras samma dag. Dock bör behovet anmälas i förväg. Från 1000 plantor sker försäljning endast genom förhandsbeställning. Leveranstiden är upp till 5 dagar från beställningen, beroende på beställningsvolymen. Från 2500 plantor krävs beställningsorder.

Comments are closed.