E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Vårtbjörk

  Vårtbjörk
  Betula pendula
Typ av odlingskassett Plantek 64F
Krukvolym 115 cm3
Ålder 4 månader
Längd från 15 cm
Proveniens Enligt beställarens önskemål (Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige, Norge, Vitryssland)