E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Om företaget

Forestplanter OÜ grundades i början av 2003. Företagets verksamhetsstrategi grundar sig på tillhandahållande av heltäckande lösningar för mark- och skogsägare inom skogsföryngring.
Företagets huvudsakliga verksamhet är odling av täckrotsplantor till skogen och tillhandahållande av tillhörande tjänster.

Fördelarna med täckrotsplantor ligger i dess längre planteringsperiod (plantering är möjlig under hela vegetationsperioden), lägre planteringskostnader och större sannolikhet för en lyckad etablering för det nya skogsbeståndet.

Företaget har licens (nr 105) inom skogskultivering och finns registrerat i det estniska plantmaterialregistret (reg.nr 1163).