E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Nyttig information

Täckrotplantornas (krukplantornas) fördelar framför frilandsplantor:
 • plantans rotsystem omges av ett torvsubstrat som innehåller en liten mängd näringsämnen och fukt;
 • plantan kan planteras under hela vegetationsperioden, d.v.s. även på sommaren;
 • bättre etablering i skogen;
 • mindre risk att skada rötterna;
 • mindre eller ingen chock p.g.a. omplantering;
 • minst 3-4 gånger större arbetsprestanda vid plantering;
 • planterare behöver inte vara en yrkesman;
 • plantorna tål transporten bättre.
En täckrotsplanta av bra kvalitet har:
 • gröna barr;
 • välutvecklad topptillväxt och frisk toppknopp;
 • inga mekaniska skador;
 • en fuktig torvklump;
 • hela torvklumpen för sig själv;
 • inga snurrade rötter.
Innan plantering av en täckrotsplanta:
 • skär av rötterna som kryper utanför kassetten eller torvklumpen med sax eller en vass kniv;
 • var försiktig, unga plantor bryts lätt av.

 

Vid köp av skogsplantor föredra plantor som har odlats i odlingskassetter vilka tillåter luftbeskärning (t.ex. Plantek F). Odlingskassetter som tillåter luftbeskärning garanterar skogsplantornas bättre kvalitet och större sannolikhet för en lyckad etablering i skogen.

Tina upp plantorna innan plantering

En planta med fryst torvklump torkar, eftersom plantan inte får vatten.

Förvara plantorna svalt

I en källare eller annat svalt utrymme (8–14 °C).
För snabb upptining, till exempel när man flyttar plantan från frysen direkt till temperaturer över 20 °C, kan skada plantans rotsystem.

Förvara plantorna i skuggan

Exponering för direkt solljus är inte bra för frysta plantor.
Låt plantorna tina 2–3 dagar nästan helt i mörker, vänj dem därefter med solljus 1–2 dagar i halvskugga, för att sedan vattna och plantera plantorna.
Vid upptining kan du även använda en skuggväv.

Vädra plantorna

Öppna locken på plantlådorna och stick hål i dess ändar. Om plantorna är packade i plastpåsar, ta ut dem eller vik ner påsarna så långt som det går. När plantorna tinar ökar respirationen, vilket snabbt höjer temperaturen i ett lufttät emballage.

Planera planteringstiden

När du planerar planteringen räkna med 3-5 dagar för upptining av plantorna. I mörkare utrymmen kan rotklumparna som ligger längst in ta nästan en hel vecka att tina upp.
Förvara inte de tinande plantorna i mörker längre än en vecka. Upptinade plantor behöver solljus.
Plantorna befinner sig i viloläge endast vid mycket låg (< + 2 °C) temperatur. Upptinade plantor bör planteras så fort som möjligt. Om plantering försenas måste fryslagrade plantor skötas på samma sätt som plantor som har lagrats utomhus. Därför bör du sätta plantorna temporärt i jorden och se till att rötterna täcks ordentligt med fuktig jord.

Vattning

Kontrollera fukthalten i torvklumparna regelbundet. Om det inte går att krama ur vatten från en torvklump för hand behöver plantorna redan vattnas. En uttorkad torvklump är mycket farlig för plantan. Håll plantorna i vatten minst ett par timmar eller vattna rikligt innan du planterar dem.