E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Archive for February, 2013

21 Feb 2013

Välkommen till vår monter

Forestplanter OÜ presenterar sina produkter på de största nationella och internationella mässorna under första halvåret 2013.

18-20 april 2013 deltar Forestplanter OÜ på estniska Lantmässan i Tartu (A-hallen, monter 21) och 5-8 juni på mässan Elmia Wood 2013 i Sverige (monterplats 794). Välkommen till vår monter.