E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Operativ skogsföryngring med lämpliga inhemska trädarter låter skogsägaren dra nytta av sin skogsmarks produktionsförmåga på bästa möjliga sätt.

 

Skicka oss din fråga

Detaljförsäljning

Plantornas detaljförsäljning börjar normalt 2 veckor efter att tjälen släpper, beroende på vårväder (oftast runt 1 maj). Eftersom täckrotsplantor kan planteras under hela vegetationsperioden pågår detaljförsäljning ända till 15 oktober. Upp till 1000 plantor kan levereras samma dag. Dock bör behovet anmälas i förväg. Från 1000 plantor sker försäljning endast genom förhandsbeställning. Leveranstiden är upp till 5 dagar från beställningen, beroende på beställningsvolymen. Från 2500 plantor krävs beställningsorder.

Förhandsbeställning

Plantförsäljning med förhandsbeställning (beställning på hösten för plantor som ska planteras på våren) Plantor för kommande vår beställs under perioden 1 oktober till 1 mars. Beställningen ligger till grund för tecknande av avtal om köp och försäljning av skogsplantor.

Beställningsavtal

Beställningsavtal för skogsplantodling tecknas 1 till 2 år innan plantornas planerade planteringsår.

Produktgrupper

Senaste nyheter

Välkommen till vår monter
  • 21. Feb 2013
  • 0 Comments

Forestplanter OÜ presenterar sina produkter på de största nationella och internationella mässorna under första halvåret 2013. 18-20 april 2013 deltar Forestplanter OÜ på estniska Lantmässan i Tartu (A-hallen, monter 21) och 5-8 juni på mässan Elmia Wood 2013 i Sverige (monterplats 794). Välkommen till vår monter.

Read more →

Partners

metsaoksjon erametsaselts