E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Tjenester

Vi tilbyr planting av skog til skogseiere:

  • potteplante av estisk vanlig gran, furu eller gulbjørk;
  • transport av planter til plantingsstedet;
  • planting av planter på forberedt skogsektor.

Plantingsperiode fra september til oktober avhengig av vær.
Pakketjenesten kan bestilles fra 1000 planter.

Vi leier ut hjelpeutstyr til planting av dekkrotplanter:

  • planterør;
  • trekasser for bæring av planter.

Vi tilbyr konsulenttjenester og rådføring innen skogsfornyelse.