E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Teknologi

Teknologien som brukes kommer fra selskapet BCC. Takket være dyrkingskasser er planteproduksjonens kvalitet, spesielt utvikling av planterøtter, bedre sikret.

Dyrkingsteknologien for skogsplanter med dekkrot som brukes i Forestplanter OÜ, der plantepotter i dyrkekasser er utstyrt med luftespalter, skaper de beste miljømessige betingelsene for plantens vekst. Den viktigste fordelen med dyrkingsteknologien som muliggjør luftklipping framfor dyrkingsteknologi med vanlige, stengte potter, er balansert utvikling av planterøtter som gjør at planten vokser til et sterkt og livskraftig tre.

Røtter til en plante som vokser i stengt potte. Røtter utvikler seg bare nedover og fletter seg med hverandre eller vokser spiralformet.
Samme plante etter planting. Siden plantens røtter utvikler seg bare nedover og blir vridd, utvikler planten seg svakt.
Røtter til en skogsplante som har vokst i en potte med luftespalter. Luftklipping av røtter former tette røtter som utvikler seg jevnt til sidene og ned.
Samme plante etter planting. Siden plantens røtter er jevnt utviklet til hver side, vokser planten til et sterkt tre med røtter som har utviklet seg allsidig.