E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Lerk

  Lerk
  Larix sibirica
Type dyrkingskasse Plantek 81F eller 64F
Volum 85 cm3 eller 115 cm3
Alder 1 år
Lengde fra 15 cm
Opprinnelse I henhold til kundens ønsker (Estland, Latvia, Litauen, Finland, Sverige, Norge, Hviterussland)