E-mail: info@forestplanter.ee | Tel: +372 509 4720

Om selskapet

Forestplanter OÜ ble etablert i begynnelsen av 2003. Grunnlaget for selskapets virksomhetsstategi er å tilby pakkeløsninger til jord- og skogseiere innen skogsfornyelse.
Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av skogsplanter med dekkrot (potteplanter) og å tilby tjenester knyttet til dette.

Fordelen med dekkrotplanter for skog er lengre plantingsperiode (det er mulig å plante under hele vegetasjonsperioden), lavere plantingsutgifter og større sannsynlighet for at den nye skogen begynner å vokse.

Selskapet har løyve for produksjon av materiell for skogkultivering (nr. 105) og er registrert i registret over plantehelse (nr. 1163).